Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 25.5.2018

 

Rekisterinpitäjä:

Unikarhu Oy

Markunkuja 6 B

00370 Helsinki

y-tunnus 2776273-4

info@unikarhu.fi

 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Unikarhu Oy:n välinen sopimus tuotteen kaupasta ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen asiakas ei voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos asiakas ei anna Unikarhu OY:lle kaupan toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja.

 

Keräämme henkilötietoja ainoastaan hoitaaksemme verkkokauppaa kautta syntyvät velvoitteet, siis emme käytä henkilötietoja markkinointia varten. Emme myöskään tee asiakasta koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

 

Asiakkaan henkilötietoja vastaanottavat:

- yrityksemme ja sen palveluita hoitavat henkilöt

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa asiakkaalta maksun

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran asiakkaan antamaan osoitteeseen

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme ja huolehtii yrityksemme kirjanpidosta

- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

- verkkokauppapalvelun tarjoaja

 

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen lainsäädännön tai määräysten takia tai hoitaaksemme verkkokauppaan tai tuotteeseen liittyvät velvollisuutemme.

 

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa asiakasta koskevat henkilötiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen

- oikeus suostumuksen peruuttamiseen

- oikeus vastustaa käsittelyä

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Asiakkaan tulee huomioida, että asiakkaalla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos Unikarhu Oy:llä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyä.

 

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, voit olla yhteydessä tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöömme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@unikarhu.fi.